DARUJTE NÁM 2% 

Ak ste ZAMESTNANEC

1.Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023


2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%. (v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%).


3. Vyplňte pripravené Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.


4. Potvrdenie o zaplatení dane aj vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť na stránke Finančnej správy.

Ak ste SZČO

1. Je potrebné si vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (resp. 3 % v prípade odpracovania min. 40 hodín ako dobrovoľník – aktuálne potvrdenia o dobrovoľníckej práci nájdete na stiahnutie v nasledovných odkazoch:

dobrovoľníctvo – prijímateľ

 alebo

dobrovoľníctvo – vysielajúca organizácia

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

v daňovom priznaní typu „A“

alebo

v daňovom priznaní typu „B“.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2022, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2022) na príslušný daňový úrad.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

1.   Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2.   V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

PREČO PRÁVE MY? 
  • máme históriu od 2006
  • pomáhame
  • zapájame 
  • podporujeme
  • vychovávame 
  • máme výsledky